3 conjunts de dades trobats

Etiquetes: economia Organitzacions: Universitat de Girona Formats: PDF Llicències: Creative Commons Non-Commercial (Any)

Filtrar resultats
  • Pressupost UdG 2015

    El pressupost de la UdG constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o les despeses màximes que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o els...
  • Comptes anuals

    Els comptes anuals són són un recull dels estats financers d'informació comptable.Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net,...
  • Relació de Llocs de Treball UdG

    Relació de llocs de treball de personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona.