10 conjunts de dades trobats

Etiquetes: pressupost economia

Filtrar resultats
 • Pressupost UdG 2015

  El pressupost de la UdG constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o les despeses màximes que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o els...
 • Dietes i Indemnitzacions UdG 2019

  Amb caràcter general, el personal de la Universitat té dret a percebre, per raó del servei, les indemnitzacions estipulades en el Decret 138/2008, de 8 de juliol,...
 • Comptes anuals

  Els comptes anuals són són un recull dels estats financers d'informació comptable.Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net,...
 • Dietes i Indemnitzacions UdG 2016

  Amb caràcter general, el personal de la Universitat té dret a percebre, per raó del servei, les indemnitzacions estipulades en el Decret 138/2008, de 8 de juliol,...
 • Relació de Llocs de Treball UdG

  Relació de llocs de treball de personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona.
 • Liquidació pressupostària

  En aquest apartat poden consultar les liquidacions pressupostàries anuals.
 • Complements retributius UdG 2015

  Complements a les retribucions del 2015
 • Contractació Pública

  Dades sobre contractació de la Universitat de Girona subjecta al règim de contractes del sector públic.
 • Plantilla i cost

  Dades sobre la dimensió de la plantilla de la Universitat de Girona i el cost en el pressupost general de la Institució.
 • Dietes i Indemnitzacions UdG 2015

  Amb caràcter general, el personal de la Universitat té dret a percebre, per raó del servei, les indemnitzacions estipulades en el Decret 138/2008, de 8 de juliol,...