Alliberament sindical

D'acord amb l'article 9.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en aquest apartat es publica el nombre d'alliberats sindicals, la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l'Administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització de març 9, 2022, 09:00 (CET)
Creat d’octubre 15, 2015, 09:40 (CEST)