Liquidacions Trimestrals Pressupost Econòmic

En aquest apartat podran consultar les liquidacions trimestrals del pressupost.

Aquestes dades s'extreuen directament des de l'aplicació de gestió econòmica de la Universitat de Girona.

Aclariment sobre “devolucions d’ingressos indeguts”. Com a conseqüència de l’automatització dels cobraments de matrícula directament desde l’aplicatiu del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, quan els estudiants tornen el rebut domiciliat de l’import de la matrícula o bé quan canvia el deutor d’una matrícula (exemple: un estudiant que passa a ser becari o viceversa), s’incrementen els imports de les “devolucions d’ingressos indeguts”

Font: Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació

Darrera actualització:29/07/2015

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització de juny 26, 2023, 09:10 (CEST)
Creat de juny 19, 2015, 11:42 (CEST)