Pressupost UdG 2015

El pressupost de la UdG constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o les despeses màximes que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o els ingressos que es preveu efectuar o liquidar durant l’exercici.

El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, és l’òrgan competent per aprovar el pressupost de la Universitat i els seus annexos, determinar els criteris bàsics per a la seva elaboració i efectuar‐ne el seguiment.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Autor Universitat de Girona
Última actualització de maig 2, 2022, 10:59 (CEST)
Creat d’abril 24, 2015, 11:59 (CEST)