5 conjunts de dades trobats

Etiquetes: economia Organitzacions: Universitat de Girona Llicències: Creative Commons Non-Commercial (Any)

Filtrar resultats
 • Pressupost UdG 2015

  El pressupost de la UdG constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o les despeses màximes que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o els...
 • Comptes anuals

  Els comptes anuals són són un recull dels estats financers d'informació comptable.Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net,...
 • Relació de Llocs de Treball UdG

  Relació de llocs de treball de personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona.
 • Complements retributius UdG 2015

  Complements a les retribucions del 2015
 • Plantilla i cost

  Dades sobre la dimensió de la plantilla de la Universitat de Girona i el cost en el pressupost general de la Institució.