9 conjunts de dades trobats

Llicències: Creative Commons Non-Commercial (Any)

Filtrar resultats
 • Pressupost UdG 2015

  El pressupost de la UdG constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o les despeses màximes que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o els...
 • Gestió patrimonial UdG

  Es consideren béns públics tots aquells béns que són titularitat de l'Administració, en aquest cas la Universitat de Girona. Dins d'aquests podem diferenciar entre els béns de...
 • Comptes anuals

  Els comptes anuals són són un recull dels estats financers d'informació comptable.Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net,...
 • Tarifes

  Tarifes de la Universitat de Girona. Font: Pressupost de la Universitat de Girona 2016 Darrera actualització: 12/01/2016
 • Taules retributives UdG 2015

  El Consell Social autoritza i aprova l’aplicació dels imports retributius al personal que presta serveis a la Universitat de Girona. El personal docent funcionari és retribuït...
 • Relació de Llocs de Treball UdG

  Relació de llocs de treball de personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona.
 • Indicadors d'Impacte de la Universitat de Girona

  Aquest conjunt de dades no té descripció

 • Complements retributius UdG 2015

  Complements a les retribucions del 2015
 • Plantilla i cost

  Dades sobre la dimensió de la plantilla de la Universitat de Girona i el cost en el pressupost general de la Institució.